Sözlükte "tellak" ne demek?

1. Hamamlarda müşterileri keseleyip yıkayan erkektellak

Tellak kelimesinin ingilizcesi

[tellak] n. rubber
Köken: Arapça